Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2020

lottibluebell
3117 1afe 500
Reposted fromeffic effic viaOnly2you Only2you
lottibluebell
Chodzisz za mną wciąż i nie umiem przestać myśleć co robisz, znów mówię z Tobą choć Cię nie ma, wiem to głupie. Robisz mi coś z głową, ale dobrze mi z tym w sumie.
— Jan Serce "Stranger things"
Reposted fromdusielecc dusielecc viahesiamela hesiamela
Sponsored post
feedback2020-admin
lottibluebell
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme viabluejane bluejane
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme
lottibluebell
2590 bfa2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSilentRule SilentRule
lottibluebell
2678 ef49 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSilentRule SilentRule
lottibluebell
2051 f4f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
8352 a941 500
lottibluebell
5529 c106 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
2234 e990 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
lottibluebell
8161 e890 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
2526 1bbd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskraweksiebie skraweksiebie
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme
lottibluebell
1387 2b0f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lottibluebell
W miłości na początku dotyk jest esencją uczucia i nawet jeśli z czasem przestaje być pierwszoplanowy, to idealnie byłoby, żeby zawsze pozostał ważny. Jeśli ubywa go do tego stopnia, że właściwie mogłoby go nie być - lub kiedy naprawdę go nie ma, bo i tak się zdarza - to znaczy, że w relacji coś głęboko się popsuło. A gdy już wszystko się spieprzy do końca, to paradoksalnie właśnie za dotykiem tęskni się najbardziej.
— Krystyna Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
lottibluebell
7957 ed67 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
lottibluebell
6326 ab5a 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny via12czerwca 12czerwca
lottibluebell
6245 3f8b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...