Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

lottibluebell
lottibluebell
6319 7c2f
Reposted fromlostness lostness viafeedingthesoul feedingthesoul
lottibluebell
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
lottibluebell
Czekam na nowe mieszkanie, każdej nocy śnię o dniu w którym razem do niego wchodzimy i dłonią przesuwamy po gładkich ścianach, wdychamy zapach nowości, zachwycamy się niezagraconą jeszcze przestrzenią. Nie mogę doczekać się wybierania mebli, planowania kuchni, wanny w łazience. Marzę, co posadzę w ogródku i czy na tej małej, upragnionej powierzchni zmieszczą się i kwiaty i warzywnik. Nie mogę się doczekać. 
A potem, potem w wieczory takie jak te, kiedy za oknem robi się szaro, deszcz leniwie stuka o parapet a czasu na myśli jest za dużo - przychodzi to dziwne uczucie, to uczucie które wywołuje ucisk w brzuchu i ciarki na plecach. Przychodzi strach. Jak długo będziemy mogli cieszyć się tym szczęściem? Ile spokojnych dni przed nami? Ile jeszcze mamy czasu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
lottibluebell
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viamothsdevourer mothsdevourer
lottibluebell
lottibluebell

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
lottibluebell
9628 bf8d
Reposted frompoppyseed poppyseed viarudelubie rudelubie
lottibluebell
7022 2f1e 500
"I miss you in a way that is changing me." //The Artidote;  AnnaXiin
lottibluebell
Jesteśmy tacy sami. Identyczni. Nie ma między nami żadnej różnicy, wybieramy tylko inne rodzaje broni, przestać czuć, żeby zapomnieć o sobie i o tym, jak bardzo wszystko źle robimy, jak bardzo nie potrafimy sobie poradzić, jak bardzo jesteśmy najgorszymi ludźmi na świecie.
— Małgorzata Halber
0100 033c 500
Reposted frombitner bitner viarudelubie rudelubie
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme viawiecznosci wiecznosci
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viahesiamela hesiamela
lottibluebell
lottibluebell
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
lottibluebell
Artystyczne dusze są z natury zawikłane. Więcej czują, więcej myślą często i to robi wrażenie. Pani ma tez potrzeby takie... wyższego rzędu.
— J.
Reposted fromagatiszka agatiszka viawiecznosci wiecznosci
lottibluebell
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viajethra jethra
lottibluebell
Zbyt wyraźny sygnał z ust
Niweluje setki słów
I wprowadza w nieznane
Treści zakazane

Wśród głosów wciąż bywam tylko szeptem
Niezbyt wyraźnym echem bez szans
W natłoku spraw nie bywam priorytetem
W czwartorzędną myślą na raz
— Arek Kłusowski - Treści zakazane
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
lottibluebell
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viajethra jethra
5361 9d97 500
Reposted fromtwice twice viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl