Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

lottibluebell
3969 c8a3
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
lottibluebell
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
lottibluebell

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
lottibluebell
lottibluebell
potrzebuj mnie.
— ..
lottibluebell
5117 c032
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
lottibluebell
2043 4c79
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
lottibluebell
8042 7cca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialekkaprzesada lekkaprzesada
0389 f15a 500
Reposted fromerial erial vialekkaprzesada lekkaprzesada
3866 e3db 500
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
lottibluebell

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

1466 0a74 500
5299 769d 500
lottibluebell
2781 e025 500
lottibluebell
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOnly2you Only2you
lottibluebell
lottibluebell
1452 1f80 500
Reposted fromjelonek jelonek viaOnly2you Only2you
lottibluebell
4384 e162 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl