Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

lottibluebell
1289 1c13 500
Reposted fromgarazowka garazowka viablithely blithely
lottibluebell
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viaNoirBlanc NoirBlanc
lottibluebell
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaNoirBlanc NoirBlanc
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vianoelya noelya
lottibluebell
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman vianoelya noelya
lottibluebell
lottibluebell
Tęskniłam za nim. Bardzo. Wiedziałam, że nigdy więcej go nie dotknę, nie poczuję jego pocałunków na całym ciele. Wiedziałam, że nie będę mogła zwrócić się do niego, gdy odczuję taką potrzebę, że nie będzie już tą silną, opiekuńczą postacią, która pomoże mi dźwigać przyszłe ciężary. Pewnego dnia znajdę to wszystko u boku ukochanego mężczyzny, ale to będzie coś innego. Nawet sobie nie wyobrażałam, żeby ktoś kiedyś napełnił mnie takim poczuciem bezpieczeństwa jak on. Straciłam go, zanim tak naprawdę stał się mój. Nie podejrzewałam, że pewne uczucia mogą być tak nieznośne.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał
Chociaż ranisz, zabijasz słowami
I pewnie nigdy nie będzie tak samo
To nie chcę cię stracić
— Ralph Kamiński
Reposted fromwhatashame whatashame vialaparisienne laparisienne
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
Nienawidziłem poranków. Przypominały, że noc ma swój koniec i trzeba znowu radzić sobie z myślami.
— Janusz Leon Wiśniewski, "Samotność w sieci"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabluejane bluejane
lottibluebell
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaBetterPointOfView BetterPointOfView
lottibluebell
lottibluebell

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viawiecznosci wiecznosci
lottibluebell
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
lottibluebell
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viatouchthesky touchthesky
lottibluebell
0101 c34f 500
lottibluebell
8582 5231
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl