Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

lottibluebell
Czujesz się dobrze, ale jesteś pewien, że gdzieś pod spodem wciąż cię boli. Po prostu nie rejestrujesz tego. Takie wydaje się moje życie.
— "Niksy" Nathan Hill
Reposted fromcorvax corvax viaataszka ataszka
lottibluebell
8728 7ed5 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
lottibluebell
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viasatyra satyra
lottibluebell
2650 9ee4
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
lottibluebell
1740 45b1
lottibluebell


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasatyra satyra
0603 7671 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyra satyra
lottibluebell
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viadifferent-love different-love
lottibluebell
Cokolwiek złączyć chciałbym, Bóg wcześniej już rozłączył.
— J.Podsiadło 'Pragnienie '
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaheartbreak heartbreak
lottibluebell
Aż tak głupia jestem?  Aż tak paskudna jestem?  Aż tak bardzo źle ze mną?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaagatojaa agatojaa
lottibluebell
9449 6f5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatojaa agatojaa
lottibluebell
lottibluebell
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagatojaa agatojaa
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn viamoai moai
lottibluebell
3151 5b87
Reposted fromiamstrong iamstrong viamoai moai
lottibluebell
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi via100suns 100suns
lottibluebell
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl