Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

lottibluebell
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazezarlamkredke zezarlamkredke
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viazezarlamkredke zezarlamkredke
lottibluebell
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacel cel
lottibluebell
5048 c56e
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacel cel
lottibluebell
3693 ec48 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
lottibluebell
"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki."
lottibluebell
8385 3c2e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
lottibluebell
8817 13aa 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
lottibluebell
8814 ded5 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
lottibluebell
8848 3285 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
lottibluebell
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
lottibluebell
9883 582a 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
lottibluebell
9885 3488 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
lottibluebell
9893 41ad
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
lottibluebell
9543 49af
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
9465 12b6 500
Lublin - miasto poezji
lottibluebell
9615 4826
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
9930 bd4b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
lottibluebell
7592 2724
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl