Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

lottibluebell
Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme viapoolun poolun
6807 f4ac 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viapoolun poolun
lottibluebell
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabezimienna23 bezimienna23
8176 d956
lottibluebell
lottibluebell
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viazoria zoria
lottibluebell
- Uważaj na siebie - radzę Jej jeszcze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek Ją zadeptał. Niech Ona depcze. Niech idzie. - Uważam na siebie i Ty też na siebie uważaj. I bądź szczęśliwy - odpowiada.
— Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaks aks

September 20 2017

lottibluebell
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
lottibluebell
2177 236c
Reposted fromscorpix scorpix viaopenyoureyesx openyoureyesx
lottibluebell
lottibluebell
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
3021 c181 500

M. Hłasko

lottibluebell
Chciałbym potrafić namalować, co do Ciebie czuję, bo obawiam się, że słowa to za mało. Wyobrażam sobie, że maluję czerwienią Twoją pasję, błękitem dobroć, zielenią głębię Twojej empatii i intensywną żółcią Twój niesłabnący optymizm. I zastanawiam się, czy jakikolwiek artysta ma w swojej palecie wystarczająco dużo kolorów, by namalować to wszystko, czym dla mnie jesteś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
lottibluebell
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss vialekkaprzesada lekkaprzesada
2884 6d5c 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
2870 b7f7
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
lottibluebell
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viadivi divi
lottibluebell
To przestępstwo, że nigdy nie pocałowano Cię tak, jak na to zasługujesz.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
lottibluebell
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl