Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

lottibluebell
4227 f79d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
lottibluebell
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viahoneybunny honeybunny
lottibluebell
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viahoneybunny honeybunny
lottibluebell
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viahoneybunny honeybunny
lottibluebell
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viahoneybunny honeybunny
lottibluebell
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viatruustme truustme
lottibluebell

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viatruustme truustme
lottibluebell
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatruustme truustme
Reposted fromnokturnal nokturnal viaclerii clerii
lottibluebell
5079 9b2b
Reposted frommariet mariet viaclerii clerii
lottibluebell
5445 a9dd
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaclerii clerii
lottibluebell
9267 bbe7
Reposted fromYuei Yuei viaclerii clerii
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaclerii clerii
lottibluebell
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaclerii clerii
lottibluebell
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
lottibluebell
Są takie spojrzenia, które można sobie zapamiętać na całe życie. Ułożyć w pamięci jedno po drugim, jak kwiaty w zielniku, i wspominać, które gdzie zostało znalezione. Lub otrzymane
— znalezione
Reposted fromsoulforme soulforme viaclerii clerii
lottibluebell
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaclerii clerii
lottibluebell
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl