Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

lottibluebell
Nie zdawałam sobie sprawy, że strata tak bardzo boli. Że ciąży i nie pozwala normalnie żyć. Że gdy próbujesz wstać to momentalnie upadasz. Że coś ciągnie do dołu. Nie wiedziałam, że pustka może być tak przerażająca. Jak coś, czego nie ma, może tak bardzo ranić?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
Musimy mieć jedną miłość, jedną wielką miłość w naszym życiu, ponieważ daje nam to alibi na wszystkie chwile, kiedy jesteśmy przepełnieni rozpaczą.

Albert Camus, Notatniki 1935-1942
Reposted fromjustmine justmine vianiebieskieoczy niebieskieoczy
lottibluebell
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaznikajac znikajac
lottibluebell
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
lottibluebell
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viaheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaimpulsivee impulsivee
lottibluebell
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee

November 15 2019

lottibluebell
Wróć. Zakochamy się w sobie jeszcze raz.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
9570 c107 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
lottibluebell
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
lottibluebell
5955 7e93 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
lottibluebell
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
lottibluebell
0905 7bb3
Reposted fromnazarena nazarena
lottibluebell
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee
lottibluebell
6350 8e83
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
6205 5aa5 500
Reposted fromunco unco vianoelya noelya

November 14 2019

lottibluebell
9656 a307 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaters laters
lottibluebell
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena vialaters laters
lottibluebell
2735 a092
Reposted fromlaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl