Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

lottibluebell
6257 6f5f
lottibluebell
Życie jest pokręcone. Pełne złamanych serc i byłych chłopaków.
— Lauren Barnholdt
Reposted fromheparyna heparyna vianaturalginger naturalginger
lottibluebell
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer vianaturalginger naturalginger
lottibluebell
lottibluebell
Może o to właśnie chodzi w życiu. Żeby ktoś przy Tobie był, na dobre i na złe.  Zawsze.  Kiedy ciemno, źle, gdy świeczka się nie pali.  Pomimo, mimo i wbrew, nawet gdy wydaje nam się, że nikogo nie potrzebujemy, bo jesteśmy tak samowystarczalni.  Nie prawda.  Ludzie potrzebują innych ludzi. W pojedynkę nie mogą istnieć.
Reposted fromnaturalginger naturalginger

April 10 2018

lottibluebell
- Podoba mi się to, jak się wysławiasz. Dlaczego zawsze się umniejszasz? Wzruszyłem ramionami. Krytykuje mnie za krytykowanie samego siebie? - Nie wiem. Może po to, żebyś ty tego nie robił. - Tak bardzo boisz się tego, co inni o tobie myślą?
— André Aciman "Tamte dni, tamte noce"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
lottibluebell
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viairmelin irmelin

April 08 2018

lottibluebell
lottibluebell
lottibluebell
"Wyglądasz jak wszystkie pragnienia mężczyzny i jedno więcej, o którym nie wiedział..."
— Erich Maria Remarque
8705 75c5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viairbjarbirb irbjarbirb
lottibluebell
Zakochaj się we mnie raz jeszcze. Zaplącz dłonie w moje włosy. Dotknij serca. Chodź. Zatrzymajmy czas i na chwilę przestańmy istnieć. Złudzenia nie dają mi żyć. Chcę poznać prawdę z Twoich ust. O Twoich ustach. O moich snach. O tym co było i o tym, co nigdy się nie wydarzy. Nie musisz bać się mojej obojętności. Przecież wiesz, że kiedy otulasz mnie słowami - masz mnie bezwarunkowo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
lottibluebell
8609 17fe
lottibluebell
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaataszka ataszka
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
lottibluebell
8677 7ba1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viaagatojaa agatojaa

April 07 2018

lottibluebell
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamietta-world mietta-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl