Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

lottibluebell
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

lottibluebell

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
lottibluebell
Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku.
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście
że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
Reposted fromorchis orchis viabadblood badblood
lottibluebell
2409 3961
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viakkas kkas
lottibluebell
0978 efb9
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viabadblood badblood
lottibluebell
To boli. W tej grze postawiłem swoje serce. Przegrałem.
— Kto uwiedzie Cindy
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaugustus augustus
lottibluebell
- Poradze sobie spokojnie sie nie bój
* Musisz. Kto mnie bedzie bardziej wkurwiał jak nie Ty? A kogo ja bede wkurwiac?
- Otóż to ^^
— Do S. (explorer) już nie chce sie kłócić
Reposted fromExplorers Explorers
lottibluebell
lottibluebell
Wytłumacz mi proszę, dlaczego tylko ja mam się tym przejmować, skoro dotyczy to nas obojga?
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf
lottibluebell
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaviolethill violethill
lottibluebell
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaddaleinee maddaleinee
lottibluebell

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.

— Jacek Walkiewicz
lottibluebell
7276 a883
Reposted fromcorvax corvax viaviolethill violethill
lottibluebell
The future is unwritten. What will be will be.
— James J. Frey, The Calling
Reposted frommslexi mslexi viabadblood badblood
lottibluebell

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viabadblood badblood
lottibluebell
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl