Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

lottibluebell
8741 75ff 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
lottibluebell
9621 f804 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
0110 fafa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
7848 a318 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
9641 7ffd 500
5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
lottibluebell
lottibluebell
9797 5438
Reposted fromgarazowka garazowka viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
6774 7a1c
Reposted fromBilet Bilet viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
4892 8228
Reposted fromoll oll viaszukajacszczescia szukajacszczescia
lottibluebell
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
lottibluebell
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viavaporous vaporous
lottibluebell

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viavaporous vaporous
lottibluebell
Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz
lottibluebell
2304 6002
Reposted fromkarahippie karahippie vianaturalginger naturalginger
lottibluebell
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viavaporous vaporous
lottibluebell
7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl