Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

lottibluebell
3050 eba9
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
lottibluebell
lottibluebell

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

Reposted fromiansha iansha via48hrs 48hrs
lottibluebell
Nie rób tego. Nigdy nie bądź osobą, która się poddaje.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lottibluebell
7925 0ba8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lottibluebell
nie myślę o Tobie mam Cię tylko w głowie
Reposted fromaisajo aisajo
lottibluebell
4462 d983
Reposted fromakallabeth akallabeth viaOnly2you Only2you

August 06 2018

lottibluebell
2962 0ce9
Reposted from0 0 viapredictableannie predictableannie
lottibluebell
lottibluebell
5102 a17d
Reposted fromambermoon ambermoon viaem82 em82
lottibluebell
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie vialaparisienne laparisienne
lottibluebell
7251 ccd7 500
3771 b8a1 500
lottibluebell
Reposted fromcorvax corvax viaawakened awakened
lottibluebell
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
lottibluebell
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viaawakened awakened
lottibluebell
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaawakened awakened

August 01 2018

lottibluebell

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
lottibluebell
Czasami musisz zniknąć. Odwrócić się na pięcie i zobaczyć świat bez niektórych osób. Jeśli ktoś Cię nie docenia, nie stój obok, nie uśmiechaj się jak w taniej produkcji i nie połykaj tłumionych łez, po prostu odejdź. Daj temu komuś szansę na zobaczenie życia bez Ciebie, bez Twojego śmiechu, humorków i ciągłych rozmów. Nabierz szacunku do samej siebie, nie pojaw się w tym samym miejscu co zawsze. Daj komuś szansę zatęsknić i pomyśleć, że lepiej umrzeć niż istnieć osobno.
— esperer
Reposted fromwordshurt wordshurt vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl