Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

lottibluebell
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
lottibluebell
lottibluebell
1930 f333
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday
9979 f772 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapantadeusz pantadeusz
lottibluebell
5448 f013
lottibluebell
3250 91bc 500
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viairbjarbirb irbjarbirb
lottibluebell
lottibluebell

Tak mi było z tobą razem, jak teraz jest osobno. 

— Wisława Szymborska
lottibluebell
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate
lottibluebell
Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze.
— Wiesław Myśliwski - "Ostatnie rozdanie"
lottibluebell
Jeżeli w miarę upływu czasu czujesz się coraz bardziej zakochany, czujesz się jednocześnie coraz słabszy. A do tego nie wolno ci dopuścic.
— ''wrócę po Ciebie''
Reposted fromSalute Salute viaDangerousHope DangerousHope
lottibluebell
1413 e296 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viabudas budas
lottibluebell
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
lottibluebell
Nie ma ludzi zbyt mądrych i doświadczonych ani wystarczająco ostrożnych, żeby przez całe życie nie dali się ani razu wciągnąć w coś, do czego po fakcie przyznają się ze zdziwieniem i z niechęcią.
— Renata Adwent - "Nigdy nie jesteś sama"
Reposted fromstormymind stormymind viaMsChocolate MsChocolate
lottibluebell
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique viaMsChocolate MsChocolate
lottibluebell
0308 d90a
Reposted fromdailylife dailylife viaMsChocolate MsChocolate
lottibluebell
(...) pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka. 
— Marek Hłasko - "Piękni dwudziestoletni"
lottibluebell
Za dobra jest. Nie rozumie, że wszyscy kłamią.
— Zygmunt Miłoszewski – "Ziarno prawdy"
lottibluebell
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - "Serce w Paryżu"
Reposted frompsychodelik psychodelik viaMsChocolate MsChocolate
lottibluebell
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl